კონტაქტი

CONTRACTING OPPORTUNITIES

კონტრაქტთან დაკავშირებულ საკითხებზე გთხოვთ, დაუკავშირდეთ:

ელენა ლიკა ჩემბერსი
ჯგუფის მმართველი დირექტორი

ელ. ფოსტა: chambers@capeur.uk

ტელ. (გაერთიანებული სამეფო): +44 (0) 7584626008

ტელ. (საფრანგეთი): +33 (0) 671091930

აღმასრულებელი დირექტორი

ელენა მუშაობს პარიზის ოფისში. ის პასუხისმგებელია საერთაშორისო კონტაქტებზე.

Contact for subcontracting:

ანი ბაიდოშვილი
რეგიონული დირექტორი

ელ. ფოსტა: anibaidoshvili@capeur.uk

ტელ. (საქართველო): +995 599 44 70 00

რეგიონული დირექტორი

ანი მუშაობს თბილისის ოფისში. ის პასუხისმგებელია რეგიონულ კონტაქტებზე.